Skadedjurskontroll

Skadedjurskontroll


Norrlands Skadedjur & Brand har lång erfarenhet av skadedjurskydd för livsmedelsföretag,lantbruk och industrier.

Vi erbjuder tjänster för skadedjurkontroll inom alla typer av verksamheter.Gnagare


Brunråttan (Rattus Norvegicus) är den svåraste skadegöraren bland gnagarna. En råtta kan ta sig in genom ett hål på ca 20mm och en mus behöver endast 6-7mm stor öppning. Gnagare som tar sig in i väggar och dylikt kan förstöra isolering samt sprida smitta. Följderna kan vara kostsamma inte minst på grund av ökat svinn, förlorad produktionstid och dåligt rykte. Driftstopp är ytterligare en tänkbar följd när gnagare har tagit sig in i byggnaden och t ex gnagt av elledningar.


NSB har olika system för att förhindra att gnagare tar sig in i byggnader:


Betesstationer med gift

Slagfällor

Borstlister för tätning

Insekter


Flygande och krypande insekter kan orsaka smitta samt

sanitär olägenhet.  Insekterna kan ta sig in genom fönster,

dörrar, ventilation mm: NSB kan med olika

lösningar avhjälpa problemen.


• Ljusfällor

• Insektsnät för fönster och dörrar

• Diverse fällor som attraherar och fångar in insekter.


Den effektivaste är att kombinera flera olika metoder till

en lösning. Arbetet inleds med en analys av det aktuella

problemet och en åtgärdsplan tas fram i samarbete med kunden.