Livsmedelshygien

Livsmedelshygien


NSB:s hygienavtal bygger på ett aktivt samarbete mellan NSB och det aktuella företaget.

Idag ställs allt högre krav på företag som hanterar livsmedel.

Med NSB:s hygienavtal får ni som kund regelbundna inspektioner för att kontrollera och dokumentera hygienstatusen på er anläggning

I vår skriftliga rapport får ni inte bara eventuella fel och brister påtalade utan även förslag på förbättrande åtgärder.


Egenkontrollsprogram


Ett egenkontrollprogram brukar innehålla praktiska instruktioner och rutiner för hur man arbetar.

Det är extra tryggt att ha något att luta sig tillbaka på om man glömmer bort vilka rutiner man har bestämt att arbeta efter.

Det är också mycket användbart vid introduktion av ny personal.


NSB hjälper främst livsmedelshanterande företag med framtagande av egenkontrollprogram, där detta är ett lagkrav,  men kan och har även hjälpt andra branscher. Många branscher är hjälpta av egenkontrollprogram vid t ex hantering av sitt miljö- och säkerhetsarbete etc.

Termometrar


NSB kan erbjuda livsmedelstermometrar av hög kvalitet till bra pris. Ett flertal modeller finns att välja mellan.


Visssa modeller har dubbelfunktion med både IR-mätning och mätning via insticksgivare, andra är försedda med trådgivare,

vilket ofta ger ett mer exakt mätresultat.


IP-klassningen är hög för god hygien med möjlighet till avtorkning eller till och med avspolning av termometern.