Brandskydd

Brandskydd


Ett bra brandskydd räddar liv och begränsar skador.

För att uppnå detta krävs kunskap och ett engagerat förebyggande arbete.

Brandsläckarkontroll


All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.


NSB utför underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel.Utbildningar


Vi på NSB kan erbjuda ett brett kursutbud:


Brandskyddsansvarig

Brandskyddskontrollant

Grundläggande Brandskydd

Första Hjälpen HLR

Hjärt-lungräddning med defibrillator, D-HLR

Utrymningsövning

Heta Arbeten


Vi kan även erbjuda företagsanpassade utbildingar

kurser skräddarsys då för företagets behov.Systematiskt Brandskydds Arbete


Lagen om skydd mot olyckor innebär att du som ansvarar för en verksamhet också är skyldig att se till att brandskyddsarbetet fungerar. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) säkerställer att brandsäkerheten håller och att den bibehålls.


Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.


Vi på NSB hjälper er att utforma ett komplett

SBA system även webb-baserad.