Startsida

Norrlands Skadedjur & Brand är ett företag med mångårig erfarenhet inom

skadedjurskontroll, brandskydd och livsmedelshygien.

 

Norrlands Skadedjur & Brand grundades 2001 av Örjan Sahlin

och har idag kontor i Sundsvall och Östersund.

2012 öppnade vi även brandskyddsdepå i Sundsvall.

Nyheter

Inspectera Mitt AB byter namn till

Norrlands Skadedjur & Brand

Copyright @ All Rights Reserved

 

Månadens Skadedjur

Brunråtta (Rattus norvegicus)

Brunråtta är en gnagare i familjen råttdjur som är vanlig i stora delar av världen. Den härstammar förmodligen från Centralasien, men har spritt sig till alla kontinenter förutom Antarktis, på grund av människans ofrivilliga medverkan.

Brunråttans päls är grov och oftast brun eller mörkgrå, medan undersidan är ljusgrå eller ljusbrun. Kroppslängden är 20 – 26 centimeter,

om svansen inte är inräknad.

Brunråttan kan fortplanta sig hela året om förhållandena är lämpliga. En honråtta föder upp till fem kullar per år. Dräktighetstiden är bara 22-24 dagar. Brunråttan får vanligen 6-8 ungar per kull men kan undantagsvis få upp till 20 ungar.

 

Läs mer här.